Zoeken

Type: Nieuws
Datum: 20-04-2009
Belangrijke kwaliteitscriteria voor Waalre-Noord zijn duurzaamheid, leefbaarheid, differentiatie, landschappelijke inpassing en een ontwerp dat past...
Type: Pagina
Datum: 30-08-2012
De wetenschappelijke opvattingen bevestigen grotendeels een verband tussen de verandering van het klimaat en de sterk toegenomen CO₂-emissie. Het...
Type: Document
Datum: 13-06-2018
Type: Overzichtspagina
Datum: 18-07-2018
De privacyverklaring internet beschrijft hoe we omgaan met data van personen die ons via internet benaderen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot...
Type: Document
Datum: 13-06-2018
Type: Document list
Datum: 03-09-2012
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Type: Document list
Datum: 03-09-2012
Reductie CO₂-emissie
Type: Document list
Datum: 03-09-2012
Uitgerekend CO₂-emissie
Type: Nieuws
Datum: 15-06-2009
Dinsdag 16 juni 12.00-13.00 uur Persbijeenkomst 'Visie op Duurzaam' door Pieter Hameetman en Lancering BAM W&R Groenwoning Deze...
Type: Nieuws
Datum: 03-07-2008
BAM Wegen heeft het nieuwe verhittingssysteem voor de asfaltinstallatie ontwikkeld op basis van systemen die worden toegepast in de tuinbouw. De...
Type: Nieuws
Datum: 23-09-2008
In 1998 is gestart met de experimenten om asfaltproductie bij lage temperatuur mogelijk te maken. In 2003 werd resultaat geboekt en zo ontstond het...
Type: Nieuws
Datum: 29-02-2008
Bij dit project wordt 1.700 ton LEAB aangebracht. Dit levert een CO2-reductie op van 14.000 kg. Een dergelijke hoeveelheid komt overeen met een...
Type: Nieuws
Datum: 04-06-2009
Om het programma DuboCalc in een realistische aanbestedingssituatie te laten testen is door Rijkswaterstaat aan zeven aannemers (combinaties) een...
Type: Nieuws
Datum: 05-03-2008
'Een grote bouwonderneming als BAM kan de Nederlandse markt in beweging brengen', zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van...
Type: Nieuws
Datum: 22-04-2009
De jury beoordeelde de inzending van samenwerkende BAM-bedrijven als positief onderscheidend. Uit het winnende concept blijkt duidelijk dat kan...
Type: Nieuws
Datum: 16-06-2009
De W&R Groenwoning bouwt voort op het succes van W&R. De kern van de W&R-succesformule is een geoptimaliseerde procesgang op basis van...
Type: Nieuws
Datum: 30-05-2007
Het contract wordt getekend door Rein Willems, president-directeur Shell Nederland, en Nico de Vries, lid raad van bestuur van BAM. Plaats van...
Type: Nieuws
Datum: 15-08-2008
Onlangs heeft BAM een rekenmodel ontwikkeld, waarmee bouwondernemingen hun CO2-emissie kunnen vaststellen. Het eerste exemplaar is eind juni...
Type: Nieuws
Datum: 23-06-2009
Uit de toepassing van de PCC in 28 projecten blijkt een gemiddelde CO2-reductie van circa 8,1% mogelijk te zijn. Dit vormt voor BAM aanleiding de PCC...
Type: Nieuws
Datum: 24-06-2008
Ir. N.J. de Vries, vice-voorzitter raad van bestuur van BAM, heeft het eerste exemplaar van de publicatie van dit rekenmodel vanmiddag tijdens een...

Pagina's