Zoeken

Type: Nieuws
Datum: 13-03-2006
Zowel de Boxtelse bevolking, vertegenwoordigd door een kleine honderd personen, als de vakjury gaven de voorkeur aan het plan ‘Begerenswaardig...
Type: Nieuws
Datum: 19-03-2007
Te midden van de kopers van de woningen hebben Paul Depla en Alex Voordes, regiodirecteur BAM Vastgoed, een bord met een groot energielabel voor deze...
Type: Nieuws
Datum: 30-05-2007
Het contract wordt getekend door Rein Willems, president-directeur Shell Nederland, en Nico de Vries, lid raad van bestuur van BAM. Plaats van...
Type: Nieuws
Datum: 08-02-2008
Woningbouwcorporaties kunnen met de Toolkit vanuit hun eigen visie een weloverwogen mix van renovatiemaatregelen uitwerken, rekening houdend met...
Type: Nieuws
Datum: 13-02-2008
De Buiksloterham is een bedrijventerrein aan Noordelijke IJ-oever dat de komende jaren ontwikkeld wordt naar een gemengd stedelijk gebied voor wonen...
Type: Nieuws
Datum: 22-02-2008
Het nieuwe schoolgebouw heeft een duurzaam karakter door onder meer buitenverlichting op zonnepanelen en windturbines, windmolens, opvang en gebruik...
Type: Nieuws
Datum: 29-02-2008
Bij dit project wordt 1.700 ton LEAB aangebracht. Dit levert een CO2-reductie op van 14.000 kg. Een dergelijke hoeveelheid komt overeen met een...
Type: Nieuws
Datum: 05-03-2008
'Een grote bouwonderneming als BAM kan de Nederlandse markt in beweging brengen', zegt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van...
Type: Nieuws
Datum: 29-05-2008
SITA legt zich in haar strategie toe op het recyclen en nuttig toepassen van afvalstromen door grondstoffen uit deze stromen terug te winnen. Met de...
Type: Nieuws
Datum: 24-06-2008
Ir. N.J. de Vries, vice-voorzitter raad van bestuur van BAM, heeft het eerste exemplaar van de publicatie van dit rekenmodel vanmiddag tijdens een...
Type: Nieuws
Datum: 03-07-2008
BAM Wegen heeft het nieuwe verhittingssysteem voor de asfaltinstallatie ontwikkeld op basis van systemen die worden toegepast in de tuinbouw. De...
Type: Nieuws
Datum: 15-08-2008
Onlangs heeft BAM een rekenmodel ontwikkeld, waarmee bouwondernemingen hun CO2-emissie kunnen vaststellen. Het eerste exemplaar is eind juni...
Type: Nieuws
Datum: 29-08-2008
Het advies is op initiatief van Nuon in co-creatie met 11 andere bedrijven geschreven: BAM, Philips, KPN, ABN AMRO, PricewaterhouseCoopers, Cisco,...
Type: Nieuws
Datum: 23-09-2008
In 1998 is gestart met de experimenten om asfaltproductie bij lage temperatuur mogelijk te maken. In 2003 werd resultaat geboekt en zo ontstond het...
Type: Nieuws
Datum: 30-10-2008
De Woonplaats heeft heel bewust gekozen om duurzaam te bouwen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook vormen de energielasten een steeds...
Type: Nieuws
Datum: 17-11-2008
In totaal ontvangen 15 van de 42 ingediende projecten € 7,5 miljoen subsidie van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. Elk...
Type: Nieuws
Datum: 25-11-2008
De Toolkit Bestaande Bouw ondersteunt de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Corporatiesector dat de minister op 10 oktober jl. mede...
Type: Nieuws
Datum: 15-01-2009
BAM heeft drie ideeën ingezonden, te weten de IJsdijk, de TUBE (slaapboot voor truckers) en De Groene Weg. De vakjury heeft de inzending De...
Type: Nieuws
Datum: 15-01-2009
Zowel de Toolkit Bestaande Bouw als de aanbevelingen van BAM Woningbouw ondersteunen de doelstellingen, zoals die zijn geformuleerd in Convenant...
Type: Nieuws
Datum: 25-02-2009
Staand vlnr: Prof. dr. Gerard Keijzers, prof. dr. Willem Burggraaf; Zittend vlnr: Prof. dr. Bert de Groot ir. Nico de Vries, drs....

Pagina's