Samenwerking met partners

Toeleverende industrie

Koninklijke BAM Groep heeft als het gaat om de reductie van CO₂-emissie weinig invloed op de productie van grondstoffen en halffabrikaten en de diensten die toeleveranciers leveren. Toch is het de ambitie van Koninklijke BAM Groep ook de partners upstream in de keten te betrekken bij de beheersing van de klimaatverandering. Bijvoorbeeld door de inzet van lokaal beschikbare materialen en het efficiënt inrichten van transport en logistiek.

Aan toeleveranciers wordt gevraagd bij de productie van grondstoffen en halffabrikaten de carbon footprint van deze producten zo laag mogelijk te houden. Samen met de toeleveranciers wil Koninklijke BAM Groep meedenken over de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe duurzame producten om deze vervolgens te implementeren via partnerships of co-makerships.

Opdrachtgevers

Koninklijke BAM Groep wil samen met opdrachtgevers streven naar CO₂-bewust en op termijn klimaatneutraal aanbesteden. Met energiezuinige producten en processen beoogt Koninklijke BAM Groep een bijdrage te leveren aan de reductie van CO₂-emissie in de bouwketen. De bouwwereld realiseert een grote diversiteit aan producten. Koninklijke BAM Groep wil in een zo vroeg mogelijk stadium van een project met de opdrachtgevers overleggen waar reductie te realiseren is. Hier geldt een spanningsveld tussen kosten en de mate van reductie. Het aandeel van de bouwsector in de CO₂-emissie wordt in de regel onderschat. De kosten van duurzaam bouwen worden juist overschat.

Overheid

De rol van de overheid in de reductie van CO₂-emissie is tweeledig. Enerzijds heeft de overheid op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau een voorbeeldfunctie. Mede onder invloed van eigen medewerkers maar zeker ook door verwachtingen van burgers zal zij de neiging hebben de lat in toenemende mate hoger te leggen. Dit zorgt voor een proces van steeds scherpere wet- en regelgeving. Anderzijds maakt de overheid als opdrachtgever ook deel uit van de keten. Daar heeft zij de taak overheidsgeld zo goed mogelijk te besteden.

Bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven heeft als opdrachtgever een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Binnen het bedrijfsleven leeft het besef dat de kosten van CO₂-reducerende maatregelen exponentieel zullen stijgen als passende maatregelen uitgesteld worden. Daarnaast ziet het bedrijfsleven ook kansen en komen mondiaal samenwerkingsverbanden tot stand waarbij de deelnemers zich verplichten tot reductie van CO₂-emissie. Hun klanten roepen zij op hetzelfde doel na te streven.