Algemeen

De wetenschappelijke opvattingen bevestigen grotendeels een verband tussen de verandering van het klimaat en de sterk toegenomen CO₂-emissie. Het besef leeft dat er wat moet gebeuren voor het te laat is. Terugdringing van CO₂-emissie kan wezenlijk bijdragen aan de beheersing van klimaatverandering. De Koninklijke BAM Groep neemt op dat gebied verantwoordelijkheid voor de eigen activiteiten. Maar natuurlijk wel in samenhang en samenwerking met de toeleverende industrie en opdrachtgevers (overheid en bedrijfsleven) in de bouwsector.

Tijdens het BAM symposium van 2008 met als onderwerp Reductie CO₂-emissie heeft de Koninklijke BAM Groep een voorstel gedaan voor het berekenen van een footprint van een bouwbedrijf in het algemeen. Hieronder vallen de gebruikte energie (brandstoffen, warmte elektriciteit) voor kantoren, op bouwplaatsen en productielocaties en het verbruik door transportmiddelen. Vervolgens is de omvang van de carbon footprint van de Koninklijke BAM Groep met een Carbon Footprint-rekenmodel vastgesteld. De resultaten van deze berekening zijn gepresenteerd in de publicatie van het symposium. Deze publicatie is te vinden onder downloads.

Tijdens het BAM Symposium van 2009 is dieper ingegaan op een specifiek aspect van CO₂-reductie bij bouwbedrijven, namelijk CO₂-reductie op bouwplaatsen. Meer informatie hierover vindt u onder ‘PCC-tool’.

Belangrijke partners zijn opdrachtgevers en toeleveranciers, die respectievelijk in de gebruiksfase en in de toeleverende keten de CO₂-emissie kunnen reduceren.