Project Carbon Calculator Tool

Wat is de PCC-tool?

De Project Carbon Calculator (PCC) is een praktisch instrument om in samenwerking met ketenpartners de CO₂-reductiekansen te bepalen in de inkoop- en bouwfase van een bouwproject.

PCC is een softwareprogramma dat kan worden gebruikt bij zowel Infra gerelateerde projecten als voor projecten in de B&U sector. Het instrument is toepasbaar in iedere fase van een project. Zowel tijdens het ontwerp, tender, bouw en onderhoud kan bepaald worden wat de carbon footprint van het betreffende bouwproject is (of wordt) en waar mogelijke reductiemaatregelen het meest efficiënt kunnen worden getroffen. Hierdoor ontstaat inzicht in de werkprocessen van het bouwproject en de gevolgen hiervan voor de CO₂-emissie. Bij de toepassing van de PCC wordt onderscheid gemaakt tussen inkoop en bouw. Binnen deze onderdelen is weer een indeling gemaakt naar een aantal categorieën waarvan de CO₂-emissie exact gemeten wordt. De uitgangspunten en aannames van de rekenmethode vindt u op onze wiki.

BAM heeft de PCC in een achtentwintigtal projecten toegepast en stelt het instrument beschikbaar aan branchegenoten en andere belangstellenden. Hiermee hoopt BAM een directe bijdrage te leveren aan CO₂-reductie in de gebouwde omgeving in het algemeen en bouwprojecten in het bijzonder.

Meer informatie over de achtentwintig projecten waarin de PCC is toegepast vindt u in de publicatie behorende bij het BAM Symposium 2009. Deze is te downloaden onder ‘downloads’.

Wiki

BAM heeft een digitaal platform gelanceerd dat vergelijkbaar is met wikipedia. Hiermee wordt het voor opdrachtgevers, leveranciers en andere bouwpartners mogelijk de PCC-tool gezamenlijk te verfijnen. Verder worden alle ketenpartners uitgenodigd op deze site eigen ervaringen, tips en informatie te plaatsen. Klik hier om door te gaan naar het digitale platform, de wiki.

NB: de PCC-tool is voor het laatst geüpdatet in 2009.

Naam
Bedrijf
Contact