BAM kiest voor groene energie

15 augustus 2008 00:00

Bunnik, 15 augustus 2008 - Koninklijke BAM Groep nv betrekt per 1 augustus 2008 uitsluitend groene energie voor vrijwel alle kantoren, bedrijfspanden en bouwplaatsen in Nederland. BAM heeft de contracten met de belangrijkste energieleveranciers (DELTA voor vaste locaties en Eneco voor bouwplaatsen) hiervoor tussentijds aangepast. Beide leveranciers dekken bijna 95 procent van de jaarlijkse energiebehoefte van BAM. BAM streeft ernaar om honderd procent groene stroom te gaan betrekken.

Onlangs heeft BAM een rekenmodel ontwikkeld, waarmee bouwondernemingen hun CO2-emissie kunnen vaststellen. Het eerste exemplaar is eind juni gepresenteerd aan drs. R.F.M. Lubbers, in zijn hoedanigheid als Kwartiermaker van het Rotterdam Climate Initiative. Bij die gelegenheid heeft BAM gepubliceerd dat de CO2-emissie van de onderneming, als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in 2007 in Nederland, is berekend op 117 kiloton. Bouwplaatsen en productielocaties vormen het grootste aandeel in de totale CO2-emissie van BAM, vooral door het aandeel van BAM in asfaltcentrales. Door te investeren in de levering van CO2-neutrale groene stroom zal de CO2-emissie van BAM naar verwachting op jaarbasis met circa 20 kiloton afnemen.

Groene energie (ook wel duurzame energie genoemd) is opgewekt uit milieuvriendelijke bronnen, zoals wind, zon, biomassa en waterkracht. Bij de productie van groene energie komen minder schadelijke stoffen vrij die een negatief effect hebben op milieu en klimaat, dan bij de productie van grijze energie (uit gas- of kolengestookte en kerncentrales).

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.