Nieuws

3 september 2010

Met deze tool kunt u de carbon footprint van uw bedrijf berekenen.

4 januari 2010

Engelse versie PCC-tool beschikbaar, zie Engelse site BAM CO2-desk.

26 augustus 2009

Woensdag 16 september organiseren De Nieuwbouw en Young BAM het symposium 'Samen werken aan CO2-reductie' aan de Nyenrode Business Universiteit. Leden van Young BAM kunnen zich nu al aanmelden.

18 augustus 2009

(Persbericht Provincie Noord-Holland:) De provincie Noord-Holland voert tussen 17 augustus en 7 september groot onderhoud uit aan de provinciale weg N244 tussen de Julianalaan in de Rijp en de Kogerpolderbrug. Voor het eerst gebruikt de provincie daarbij duurzaam geproduceerd asfalt (LEAB).

23 juni 2009

Bunnik, 23 juni 2009 – Koninklijke BAM Groep nv heeft de Project Carbon Calculator (PCC) ontwikkeld, een praktisch instrument om in samenwerking met ketenpartners de CO2-reductiemogelijkheden in de inkoop- en bouwfase van een bouwproject te bepalen.

16 juni 2009

Bunnik, 16 juni 2009 - BAM presenteert een vernieuwende duurzame woning: de W&R Groenwoning. De primaire doelstelling is om de woonconsument te laten profiteren van hoog comfort met opvallend lage energielasten.

15 juni 2009

Bunnik, 15 juni 2009 - Duurzaam ontwikkelen loopt als een "groene" draad door het programma van BAM Vastgoed op de Provada, Amsterdam RAI, Hal 11 - Stand 22.

12 juni 2009

BAM Construct UK is met brons onderscheiden bij de jaarlijkse publicatie van de Business in the Community Corporate Responsibility Index, de Britse eredivisie voor duurzaam ondernemen. Met een score van 78,5 procent kwam de utiliteitsbouwonderneming net te kort voor een zilveren onderscheiding. De score was 15 procent hoger dan in 2008, het eerste jaar dat BAM Construct UK meedeed.

4 juni 2009

De rijksoverheid moet per 1-1-2010 voor 100% duurzaam inkopen. 100% Duurzaam Inkopen betekent dat volledig wordt voldaan aan de door SenterNovem opgestelde eisen. Rijkswaterstaat wil daar nog een schepje bovenop doen door de milieukostenindicator (MKI) mee te laten wegen in de EMVI-criteria. Voor het berekenen van deze MKI heeft Rijkswaterstaat het programma DuboCalc ontwikkeld. Met dit programma heeft BAM Wegen een fictief werk "berekend" en is daarbij als winnaar uit de bus gekomen.

22 april 2009

(Persbericht gemeente Tilburg:) Tilburg, 22 april 2009 - Samenwerkende BAM bedrijven en DHV zijn de twee winnaars van de prijsvraag 'Energieneutraal bedrijventerrein' van de gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant. BAM won de realisatiewedstrijd en mag het winnende systeem uitvoeren op het bedrijventerrein Vossenberg West II te Tilburg. DHV won de ideeënwedstrijd en ontvangt €25.000,-. Dat maakte juryvoorzitter en oud-milieuminister Ed Nijpels vandaag bekend in de loods van Barsan Benelux op bedrijventerrein Vossenberg.

20 april 2009

(Persbericht AM:) Waalre, 20 april 2009 - De gemeente Waalre heeft AM Vastgoedontwikkeling geselecteerd voor de ontwikkeling van de eerste fase van de uitbreidingslocatie Waalre-Noord. Hier wil de gemeente in de periode tot 2020 circa 600 woningen realiseren. AM ontwikkelt in de eerste fase 77 grondgebonden woningen en 25 appartementen. Het woningaanbod is sterk gedifferentieerd en omvat onder meer 25 sociale huurwoningen.

25 februari 2009

Breukelen, 25 februari 2009 - Koninklijke BAM Groep gaat fundamenteel en toegepast onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit op het gebied van duurzame innovatie en ontwikkeling financieel ondersteunen. BAM wordt daarmee een prominente sponsor van het Center for Sustainability (CfS) van de Nyenrode Business Universiteit. Een onderdeel van de sponsorovereenkomst is de nieuwe BAM-leerstoel 'Sustainability, Strategy and Innovation'; die zal worden bezet door prof. dr. Gerard Keijzers, ondersteund door twee onderzoekers.

15 januari 2009

Bunnik, 15 januari 2009 - Mr. E.E. van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie, heeft de Toolkit Bestaande Bouw in ontvangst genomen uit handen van BAM-bestuursvoorzitter Van Oosten. Minister Van der Laan toonde zich enthousiast over deze publicatie met praktische, integrale oplossingen voor energiebesparing en inzet van duurzame energie bij 1,1 miljoen verouderde (corporatie)woningen. Ook zei hij toe de aanbevelingen van BAM Woningbouw met betrekking tot flexibilisering van de huurtoeslaggrens en het stimuleren van het 'verduurzamen' van de bestaande bouw, nader te zullen bestuderen.

15 januari 2009

Rotterdam, 15 januari 2009 - Tijdens de beurs InfraTech, die deze week wordt gehouden in Ahoy Rotterdam, is de InfraTech Innovatieprijs thema Energie uitgereikt aan BAM.

25 november 2008

Bunnik, 25 november 2008 - Op 25 november introduceren BAM Woningbouw, SenterNovem en uitgeverij Æneas de Toolkit Bestaande Bouw. De Toolkit bestaat uit een praktisch pakket van oplossingen voor duurzame verbetering van 1,1 miljoen verouderde (corporatie)woningen. Centraal staan reductie van energielasten en vermindering van CO2 uitstoot.

17 november 2008

Bunnik, 17 november 2008 - Twee projecten van BAM Vastgoed zijn door SenterNovem gehonoreerd met een subsidie van elk € 500.000,- in het kader van de regeling 'UKR naar energieneutraal wonen' (UKR staat voor Unieke Kansen Regeling). Het betreft het woningproject Kotmanpark in Enschede en het woon-werkproject Buiksloterham in Amsterdam.

30 oktober 2008

(Persbericht BAM Vastgoed bv:) Bunnik, 30 oktober 2008 - Fons Cateau, directeur van woningcorporatie De Woonplaats, heeft op 28 oktober tijdens de officiële opening van het kantoor het energielabel A ontvangen. Het werd hem uitgereikt door Kees Weerelts, directeur bijzondere projecten van BAM Vastgoed.

23 september 2008

Utrecht, 23 september 2008 - BAM Wegen is er als eerste wegenbouwer in geslaagd zowel bij normale productie in de asfaltcentrale als in het laboratorium, asfalt op temperaturen onder de 100°C te produceren. Een unieke prestatie die tot voor kort door de wetenschappelijke wereld als onmogelijk werd gezien. Het onder verschillende condities bereide product beschikt over identieke technische eigenschappen. Deze vinding zal leiden tot een intensivering van het laboratoriumonderzoek naar asfaltproducten, die bij lagere temperaturen geproduceerd worden. Verwachting is dat hierdoor op termijn meerdere milieuvriendelijke asfaltproducten beschikbaar komen, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan een duurzame infrastructuur.

29 augustus 2008

(Nieuwsbericht Nuon en gemeente Amsterdam:) Amsterdam, 28 augustus - Hans Mart Groen, directeur van Nuon Business, overhandigt het eerste Klimaattafel-advies aan wethouder Vos van Amsterdam. 80% CO2-reductie bij gebiedsontwikkeling is mogelijk, zo luidt het advies, door een coherent plan voor het gebied, de gebouwen, het gebruik en de financiering.

15 augustus 2008

Bunnik, 15 augustus 2008 - Koninklijke BAM Groep nv betrekt per 1 augustus 2008 uitsluitend groene energie voor vrijwel alle kantoren, bedrijfspanden en bouwplaatsen in Nederland. BAM heeft de contracten met de belangrijkste energieleveranciers (DELTA voor vaste locaties en Eneco voor bouwplaatsen) hiervoor tussentijds aangepast. Beide leveranciers dekken bijna 95 procent van de jaarlijkse energiebehoefte van BAM. BAM streeft ernaar om honderd procent groene stroom te gaan betrekken.

Pagina's