Links

Hieronder hebben wij voor u een aantal gerelateerde websites op een rijtje gezet.

The Carbon Disclosure Project

Carbon Disclosure Project
The Carbon Disclosure Project (CDP) is an independent not-for-profit organisation which holds the largest database of corporate climate change information in the world.
 

Energie calculator

Energie calculator
BAM Vastgoed heeft in samenwerking met Caubergh-Huygen een instrument ontwikkeld, waarmee de energielasten van nieuwbouwwoningen worden berekend. Ook dit past in de visie van BAM Vastgoed van denken, doen en bewijzen.
 

GHG-protocol

GHG-protocol
The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) is the most widely used international accounting tool for government and business leaders to understand, quantify, and manage greenhouse gas emissions.
 

Intergovernmental panel of climate change

Intergovernmental panel of climate change
The IPCC was established to provide the decision-makers and others interested in climate change with an objective source of information about climate change.
 

Passiefhuis
De Stichting PassiefHuis Holland (PHH) is een innovatief samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven uit de bouwwereld die stuk voor stuk een fundamentele bijdrage willen leveren aan het terugdringen van de energievraag in de gebouwde omgeving.
 

Rotterdam Climate Initiative
Het Rotterdam Climate Initiative creëert een beweging waar overheid, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners samenwerken aan halvering van de CO₂-uitstoot, aanpassen aan klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie.
 

SenterNovem
SenterNovem stimuleert, in opdracht van de Rijksoverheid, duurzame economische groei door een brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal en internationaal. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen bij SenterNovem terecht voor advies, kennis, en financiële ondersteuning. SenterNovem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.
 

Toolkit Bestaande Bouw
De Toolkit bestaat uit een praktisch pakket van oplossingen voor duurzame verbetering van 1,1 miljoen verouderde (corporatie)woningen. Centraal staan reductie van energielasten en vermindering van CO₂-uitstoot.
 

Toolkit Duurzame Kantoren
In navolging van de succesvolle Toolkit Bestaande Bouw, verschijnt in juni de Toolkit Duurzame Kantoren; een praktische handleiding om het ontwikkelproces van een duurzaam kantoor goed en efficiënt te kunnen managen.
 

Toolkit Duurzame Woningbouw
De overheid stelt als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame woningbouw steeds hogere eisen aan CO₂-reductie, gezondheid en (binnen)klimaat van woningen. De Toolkit Duurzame Woningbouw biedt projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, architecten en gemeenten een praktische handreiking bij het voldoen aan deze eisen en de communicatie met de bewoners van duurzame woningen. Dit geldt zeker nu een woning technisch steeds meer als een totaalsysteem wordt gezien.
 

United Nations Environmental Programme
Een website over het omgevingsprogramma van de Verenigde Naties.
 

VROM “Schoon en zuinig”
Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In het werkprogramma 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat' beschrijft het kabinet de ambities voor onder andere energiebesparing, duurzame energie en opslag van CO₂ in de grond.
 

World Business Council of Sustainable Development
The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is a CEO-led, global association of some 200 companies dealing exclusively with business and sustainable development.