Introductie

Doel BAM CO₂-desk

Bedrijven zetten energieverbruik en reductie van CO₂-emissie steeds hoger op de agenda. Ten eerste vanuit het besef dat de overheid met scherpere wet- en regelgeving komt. Ten tweede door de eisen die de maatschappij stelt. Maar ook vanwege de kansen om goede economische prestaties te realiseren. Ook op lange termijn. En de eigen overtuiging dat maatschappelijk verantwoord ondernemen loont.

Uit het onderzoek naar de carbon footprint blijkt dat de bouwsector op dit gebied veel kennis in huis heeft. Die wordt echter te weinig actief gebruikt. Koninklijke BAM Groep wil de kennis die aanwezig is in haar organisatie ontsluiten en ter beschikking stellen aan toeleveranciers en opdrachtgevers in de bouw. Daarvoor is de BAM CO₂-desk opgericht.

Werkwijze

Heeft u als deelnemer in de bouwketen een vraag op het gebied van vermindering van energieverbruik? Of over de reductie van CO2 -emissie? Dan kunt u uw vraag of vraagstuk via deze website aan Koninklijke BAM Groep stellen. Misschien is uw vraag eerder gesteld en is het antwoord al beschikbaar. Kijk hiervoor bij Vraag en Antwoord.

De procedure die uw vraag doorloopt, komt er in het kort op neer dat deze wordt voorgelegd aan een lid van de Raad van Advies. Zij gaat hiermee aan de slag en levert u vervolgens inzichten of concrete antwoorden waar u mee verder kunt. De Raad van Advies bestaat uit medewerkers van Koninklijke BAM Groep met specifieke kennis van en ervaring met reductie van CO2 -emissie.