Disclaimer

De informatie op deze internetpagina en de via deze pagina verstrekte informatie is met grote zorg en aandacht tot stand gekomen. BAM aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op de internetpagina en de verstrekte informatie. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de (gevolgen van de) beslissingen die zij nemen op basis van verstrekte informatie. Een verstrekt advies is uitsluitend bestemd voor de aanvrager van het advies. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding van deze adviezen door de aanvrager van het advies aan derden is niet toegestaan. BAM behoudt zich het recht voor de inhoud van het verstrekte advies binnen de Koninklijke BAM Groep te gebruiken, tenzij de aanvrager van het advies bij de aanvrage hier schriftelijk bezwaar tegen indient.