Carbon Assessment Tool

Tijdens het Symposium ‘Duurzaam Bouwen met BAM’ voor leveranciers op 27 januari 2010 jl. presenteerde BAM de resultaten van de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Scan. Deze scan is uitgevoerd bij de belangrijkste leveranciers van Koninklijke BAM Groep NV (in Nederland). Een opmerkelijk resultaat was dat 85% van de respondenten geen inzicht heeft in de eigen carbon footprint. Om leveranciers eenvoudig op weg te helpen bij het berekenen van de CO₂-uitstoot van hun bedrijf heeft BAM de Carbon Assessment Tool (CAT) ontwikkeld.

Concreet gaat het er bij de berekening van de carbon footprint om de volgende input te verzamelen:

  • Energieverbruik van kantoren en productielocaties (elektriciteit, aardgas, propaan, stookolie, gasolie)
  • Verbruik van het wagenpark (aantal liters verbruikte benzine, diesel, lpg, of indien beter voor handen het aantal afgelegde kilometers per type brandstof)
  • Zakelijke vliegreizen (aantal gevlogen kilometers)

Voor een uitgebreide toelichting over hoe een carbon footprint berekening is opgezet verwijs ik u naar de publicaties van het Symposium 2008 “Reductie CO₂-emissie”:

Koninklijke BAM Groep NV is niet verantwoordelijk voor de output van de Carbon Assessment Tool, het is aan u deze te verifiëren. Daarbij adviseert BAM de dataverzameling en berekening te laten controleren door een erkende certificerende instelling en de emissiefactoren te gebruiken die het meest van toepassing zijn op het bedrijf.

NB: de Carbon Assessment Tool is voor het laatst geüpdatet in 2009.

Naam
Bedrijf